SVENSKA SIKO

Branschorganisationen som har till uppgift att ta fram och vidareutveckla rutiner för besiktningar och säkerhetskontroller av gymnastik- och sporthallar.

Svenska SIKO bildades 1988 och är en sammanslutning av företag inom säkerhetsbesiktningen av gymnastik- och sporthallar.

Svenska SIKO sammanställer medlemsföretagens samlade erfarenheter inom området och ser till att besiktningsnormer upprättas och därigenom skapa ett enhetligt arbetssätt.

Svenska SIKO skall fortlöpande utbilda medlemsföretagens personal i säkerhetsfrågor berörande gymnastik- och sporthallar.

Länk till Svenska SIKO: SvenskaSiko