Konsulttjänster

Vi finns med från början till slut

Projektering

Renovering

Nybyggnation

Ombyggnation

KONSULTTJÄNSTER FÖR IDROTTSHALLAR

Projektering av sport och gymnastikhallar

APM Sport AB kan redan i planerings stadiet medverka till att man får
en bra fungerande arbetsplats för både elever lärare och uthyrare ,


Med vår erfarenhet av lokalerna och dess brukare kan man undvika
att man bygger felaktiga lösningar och prioriterar felaktiga utrymmen
redan i planerings stadiet

 

Slutbesiktning av nyproduktion & renovering

APM Sport AB kan medverka vid slutbesiktning av sport och
gymnastikhallar vad gäller utrustning och infästningar samt
regelmässighet och funktion av både material och lokal

 

Vid upphandling av material

APM Sport AB kan vid upphandling av material till renovering, och
nybyggnation


Medverka till att beställaren verkligen får det materialet som kommer
att ge beställaren det som är både kvalitativt bäst men även en brukar
vänlighet och livslängd som man förväntar sig .